Клиниката

    Клиниката по компютърна и магнитно-резонансна томография се състои от две отделения. Разполага с професионален, опит и мотивиран екип от специалисти по образна диагностика. Оборудвана е с апаратура, която позволява да се извършват рутинно всички стандартни диагностични процедури, както и специфицични дейности. 

    • Отделение по компютърна томография - разполага с два апарата: мултислайс скенер "Philips Ingenuity" 64 на "Philips" /2017 г./ и мултислайс скенер "Light Speeed 16" на "General Electric" /2004 г./.  
    • Отделение по магнитно-резонансна томография - разполага с апарат "MAGNETOM Aera" на "Siemens" /2019 г./

    Изброените апарати дават възможност да се извършват рутинно всички стандартни образни диагностични процедури.  

    Клиниката е във връзка с всички звена на територията на ВМА, както и с множество клиники и лаборатории в София и в цялата страна. Решава образни диагностични задачи, поставени от останалите звена в болницата, като същевременно обслужва значителен брой цивилни граждани, които не са хоспитализирани в Академията. Клиниката успешно колаборира с НЗОК.