Клиниката

    Клиниката е част от структурата на Катедра „Кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести”.

    Ние разполагаме с модерно оборудване, което позволява да оказваме адекватно лечение на европейско ниво.

    Нашите специалисти притежават висока квалификация и опит, като покриват редица специалности вътрешни болести, кардиология, ендокринология, неврология, пулмология, анестезиология, инфекциозни болести.

    Освен лечебна дейност, в клиниката се развива и активна учебно-научна дейност. Ние сме желан партньор за участие в национални и международни програми по въвеждането на нови лечебни и диагностични методи, а клиниката е предпочитана база за провеждане на международни многоцентрови клинични проучвания.