Актуално за COVID-19

Клиниката

  Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина” на ВМА - със своите Първа и Втора клиника, е единствената в България, където са развити всички направления на специалността. По критериите на медицинския стандарт, съответства на III-то, най-високо ниво на компетентност и провежда физикално лечение и рехабилитация на:

  1. Всички заболявания, показани за лечение с факторите на специалността
  2. Комплицирани състояния и казуистика
  3. Пациенти с онкологични заболявания, чиито последици изискват рехабилитация

  ​Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина“ е оборудвана със съвременна медицинска апаратура за:

  • Електро- и светлолечение
  • Лазер- и екстензионна терапия
  • Динамична термостимулация
  • Селективна ултравиолетова терапия
  • Магнитотерапия
  • Парафинолечение
  • Групови и индивидуални инхалации
  • Зали за лечебна физкултура

  В катедрата се единствените в страната (в рамките на многопрофилна болница) обособено Отделение по рефлексотерапия със зала за електросън и цялостно оборудван Сектор за хидротерапия.

  Медицинската апаратура е от водещи европейски производители и се осъвременява непрекъснато.

  При последната акредитация е катедрата е номинирана с оценка „отличен“ за максималния срок.