Клиниката

  Първа клиника по коремна хирургия съществува от началото на 2019 година, но е приемник на най-старата хирургична клиника във ВМА – първа хирургична клиника, основана и ръководена до 1990 г..

  Клиниката разполага с 30 легла стационар и две модерни операционни зали.

  Основна цел на клиниката е високоефективното и достъпно хирургично лечение на всички бенигнени и онкологични заболявания в коремната кухина, в унисон със световните стандарти и опит.

  Ръководството на клиниката е в синхрон с новите тенденции в здравеопазването и ги въвежда в ежедневната практика - отделяне на доболничната от болничната помощ, скъсяване на пред- и следоперативния престой на пациентите в клиниката – ранно захранване и рехабилитация, мини-инвазивен подход при хирургичното лечение и т.н.

  Клиниката е център за лечение на както на спешните, така и на плановите хирургични заболявания - конвенционално и по лапароскопски метод. Тя сред водещите звена не само в болничен, но и в национален мащаб относно извършваните високообемни хирургични процедури върху черен дроб и панкреас.

  Клиничната база е модерна и функционална. Болничните стаи са самостоятелни или с две легла, разполагащи със светлинно-звукова сигнализация и разговорна уредба за контакт с персонала, централна аспирация, кислородна инсталация, собствен санитарен възел, климатизация, телевизия и интернет.

  Налице е съвременна апаратура за мониториране на пациентите в ранния следоперативен период транслираща данните за виталните им показатели на монитор в сестринския пост. Първа клиника по коремна хирургия отговаря на III ниво на компетентност в изпълнение на „Медицински стандарт по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.

  Двете операционни зали са оборудвани със съвременна апаратура и инструментариум, позволяващи поддържане на висок стандарт на работа. Едната зала разполага с напълно интегрирана лапароскопска апаратура и мултимедия, позволяваща транслация на сигнала в страната и чужбина, както и обратна връзка по типа теле-конференция директно в операционната зала по време на работния процес. Налице са всички апарати и консумативи предполагащи максимален комфорт и безопасност на пациента, и възможност осъществяването на модерна и високоефективна хирургична дейност.