Клиниката

  Клиниката по пневмология и фтизиатрия предлага съвременна диагностика и лечение на белодробните заболявания. Част е от Катедра „Гръдна хирургия, пневмология, фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната” и отговаря на III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”.

  В клиниката се провежда съвременна диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система и друга патология от вътрешната медицина, изискваща референтна оценка:

  • Диагностика и лечение на остри и хронични възпалителни болести на дихателната система
  • Диагностика и лечение на остри и хронични обструктивни белодробни болести
  • Диагностика на злокачествени белодробни болести
  • Диагностика и лечение на грануломатозни болести и дифузни интерстициални фибрози на белите дробове
  • Диагностични и терапевтични интервеционални процедури в пулмологията - плеврална пункция (торакоцентеза) и медицинска плевроскопия, флексибилни и ригидна бронхоскопия с трансбронхиални биопсии (щипкови, иглени, криобиопсии), ендолуменна дезобструкция, трахео-бронхиално стентиране
  • Диагностика и лечение на нарушения на дишането по време на сън
  • Скриниране и оценка на пациенти за белодробна трансплантация
  • Издаване на протоколи за скъпоструващи медикаменти по НЗОК за лечение на тежка астма, идиопатична белодробна фиброза и пациенти след белодробна трансплантации

  Клиниката по пневмология и фтизиатрия разполага с 30 легла за активно лечение и осигурява денонощна медицинска помощ и прием на пациенти. Към нея е разкрит приемен кабинет, където се извършват прегледи с направления по НЗОК.

  В Клиниката по пневмология и фтизиатиря се извършва медицинска експертизна дейност, консултативна и методична помощ.