Клиниката

  Клиниката по обща урология е специализирана в оперативното лечение на онкологичните урологични заболявания, травмите на урогениталната система и реконструктивни операции в урологията.

  Разполага с 2 операционни зали, които се намират в общия Операционен блок на ВМА. Те са оборудвани с пълен набор от инструментариум за класическа отворена хирургия и минимално инвазивна урология.

  Клиниката е с 30 легла. 

  Школата по урология във ВМА

  Военномедицинска академия създава истинска школа в урологията, с десетилетни традиции. Първата клиника е открита още през 1934 г. Последователно през годините катедрата се ръководи от:

  • 1934-1959 г. – д-р Таню Танев
  • 1959-1983 г. – ген. м-р чл. кор. проф д-р Иван Викторов, д.м.н.
  • 1983-1991 г. – полк. проф. д-р Тодор Патрашков, д.м.н.
  • 1991-1996 г. – полк. доц. д-р Александър Лилов, д.м.н.
  • 1996-2008 г. – проф. д-р Светослав Николов, д.м.н.
  • 2008-досега – проф. д-р Илия Салтиров, д.м.н.