Клиниката

  Клиниката по вътрешни болести в специализирана в диагностиката и лечението на спешни животозастрашаващи състояния. Наследник е на "Спешна терапия", която за 50 години израства от спешен кабинет, обслужван от медицински сестри и лекари-стажанти, до клиника със съвременна апаратура и висококвалифицирани медици.

  В клиниката получават своевременна помощ всички пациенти, които имат нужда от спешна терапевтична помощ (например с инсулт, инфаркт, аритмия, остра бъбречна недостатъчно, пиелонефрит и т.н.).

  Клиниката е съставена от четири отделения:

  • Спешно кардиологично
  • Спешно общотерапевтично (стационарен блок)
  • Спешно диагностично
  • Спешно неврологично