Клиниката

    Клиниката по гръдна хирургия е сред водещите в своята област в България и работи по изискванията на добрата медицинска практика.

    Оборудвана е със стационарна аспирация и стационарна система за кислород в стаите за следоперативно гледане на болни.

    Основните проблеми, които решават специалистите са в областта на хирургията на белия дроб; онкологични заболявания в торакалната област; заболявания на тимуса, вродени аномалии и деформации на гръдната стена; заболявания на млечната жлеза и други.

    В унисон с високото ниво на подготовка и квалификация на лекарите, клиниката е оборудвана с уникална за страната апаратура, като лазерна инсталация за белодробна хирургия. С цел адекватно лечение и прецизна диагностика на разположение на специалистите са и два ехографски апарата, мобилен рентгенов апарат; пълен комплект торакоскопска апаратура и медиастиноскопска апаратура; ултразвуков нож; аргон-плазма коагулация, два мобилни аспирационни апарата и ЕКГ-апарат.