Клиниката

    Клиниката по Ендоскопска, ендокринна хирургия и колпроктология е сред лидерите в страната, както по обем на извършвана диагностична, оперативна и лечебна работа, така и  като място за обучение на студенти, специализанти и хирурзи. Ръководството й се стреми да въвежда нови и авангардни диагностични и оперативни методики в областта на хирургията, някои от тях за първи път в страната. Резултат от научната дейност в клиниката са много публикации в международни и български научни военни и медицински списания; книги, учебници, доклади, презентации, постери в международни военни и световни научни форуми.

    Клиника "Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология" е специализирана в направление минимално инвазивна гастроинтестинална, панкреатична, хепато-билиарна, малкотазова хирургия, видеоасиситирана ендокринна хирургия, трансаналната ендоскопска микрохирургия, метаболитна и бариатрична хирургия. Осигурява висококвалифицирана планова и спешна консултативна, терапевтична и оперативна помощ за хирургичните заболявания в пълен обем.

    Прилагат се и най-новите съвременни достижения на военната хирургия, като: Damage control surgery (при тежки политравми), Джет-иригационен дебридман на рани, вакуум-асистирано лечение на рани, вакуум-асистирано менажиране на отворения корем при тежък абдоминален сепсис.