Контакти

    Консултативно-приемно отделение

    Адрес: София, 1606, ул. "Св. Георги Софийски" №3

    Поликлиниката на ВМА има отделен вход (в съседство с Факултета по дентална медицина на Медицинския университ