Контакти

  Адрес: София, 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3

  • Отделение „Болнична рехабилитация и възстановяване“

          Телефон: 02/922 61 13 и 02/922 61 36

          E-mail:

  • Отделение „Кинезитерапия и непреформирани фактори“

          Телефон: 02/922 52 15

  • Регистратура na Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина“

          Телефон: 02/922 57 94; старша медицинска сестра 02/922 58 08