Контакти

    С "Калероя" можете да се свържете на:

    • Адрес: гр. Хисаря, ул. “Илин Паунов” № 1
    • Телефон: 0337/60201 
    • Факс: 0337/62089
    • E-mail: и