Контингент на Министерство на отбраната и армията

  В БПЛР-Банкя могат да се лекуват няколко категории лица, ползващи права  по Наредба Н-5 от 11.03.2013 г. на Министерство на отбраната (МО):

  1. Военнослужещи, участвали в международни мисии и операции и членовете на техните семейства;
  2. Военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА) и членовете на техните семейства;
  3. Цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства;
  4. Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства /в тази категория не влизат пенсионирани служители от Строителни войски, Гранични войски, Вътрешни войски, Транспортни войски, НСО и НРС/;
  5. Ветераните от войните и членовете на техните семейства;
  6. Военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
  7. Резервистите за времето на разположение за активна служба

  ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМ

  Всички пациенти, независимо от коя категория са, са длъжни до 2 месеца предварително да си уговорят дата за прием.

  На военнослужещите и цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА се определя дата за прием до 15-ия ден от датата на записването.

  Не по-късно от 10 календарни дни преди постъпването си лицата потвърждават определената им дата.

  Резервациите на пациенти, които не са потвърдени в указания срок се анулират!!!

  !!!ВАЖНО!!!

  • ”Членове на семейство” са съпрузите и децата, ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство се ползват и лицата, живеещи при условията на съвместно съжителство, ако имат еднакъв постоянен адрес /удостоверява се с документите им за самоличност/.
  • ”Деца” са родените от брака или съвместното съжителство до навършването на 18-годишна възраст и ако продължават образованието си в редовна форма на обучение – до 26-годишна възраст.

  ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА НА ПРИЕМ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ВИЖТЕ НА САЙТА НА БПЛР-БАНКЯ