Лабораторията

Вирусологичната лаборатория е създадена през 60-те години на 20 век като структура на Военномедицинска академия, заедно с първите вирусологични лаборатории в България. Постигнала е огромни успехи в областта на диагностиката на редица вируси, причиняващи особено опасни инфекции (ООИ), включително такива с военно значение, използвани като биологично оръжие.

Лабораторията се състои от 3 функционални отделения със специфична дейност:

  • Отделение за диагностика на СПИН и вирусни хепатити,
  • Отделение за диагностика на остри респираторни заболявания, херпесни вируси, хламидии и рикетсии
  • Отделение по молекулярна вирусология

Лабораторията разполага със MULTISKAN EX (ELISA reader); апарат 2Р Euroimmun (автоматичен ELISA анализатор); апарати LIAISON, LIAISON XL и VIRCLIA за хемилуминисцентна диагностика и апарати за молекулярнобиологична диагностика PCR и Real Time PCR.

Вирусологичната лаборатория има значителен практически и теоретичен принос към науката „Вирусология”: голям брой изобретения, рационализации, патенти, технологични методи за производство на биологични продукти, създадени и внедрени тестове за диагностика и т.н. Цялостната дейност на лабораторията е отличена с високи правителствени награди и отличия.