Лекари

  Лекарският екип на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение е изграден от висококвалифирани и отдадени на пациентите лекари:

  1. Доц. Стефан Левтеров, д.м. ­– специалист по анестезиология и реанимация; завършва „Медицина” през 1966 г.; автор на над 180 научни труда и участник в редица национални и международни конференции и симпозиуми от 1975 г. насам (тел.: 0884 60 81 58, e-mail: )
  2. Гл. асистент подп. д-р Емил Кържин – специалист по анестезиология и реанимация, завършва „Медицина” през 1990 г.; специализирал е в Чехия,  Израел, Япония и САЩ (тел.: 0887 93 00 56, e-mail: )
  3. Ас. д-р Любомира Кънчева – специализант по анестезиология и интензивно лечение (тел.: 02 922 62 68)
  4. Ас. д-р Слави Асов – специалист по анестезиология и интензивно лечение (тел.: 0887 26 06 72, e-mail: )
  5. Д-р Анелия Хъртова-Милева – специалист по анестезиология и интензивно лечение; завършва „Медицина” през 2002 г. (тел.: 02/922 62 76, e-mail: )
  6. Д-р Венцислав Димов – специализант; завършва „Медицина” през 2014 г.; участник в обучения в Букурещ, Румъния, през 2015 г., Барселона, Испания и Тел Авив, Израел, през 2017 г. (тел.: 0887 77 32 02, e-mail: )
  7. Д-р Даниела Полякова – специализант по анестезиология и интензивно лечение, завършва „Медицина” през 2016 г. (e-mail: )
  8. Д-р Джулия Томова – специализант; завършва „Медицина” през 2017 г. (тел.: 0895 61 41 40)
  9. Д-р Едлир Груда – специалист по анестезиология и интензивно лечение; завършва медицина през 2005 г. (тел.: 0896 99 28 01)
  10. Д-р Здравко Кирвиков – началник на Отделение по хипербарно оксигенна терапия; специалист по анестезиология и реанимация (1980 г.); завършва „Медицина” през 1974 г.; има допълнителна квалификация по хипербарна оксигенотерапия (тел.: 0887 61 49 76)
  11. Д-р Илиян Иванчев – специалист по анестезиология и интензивни грижи, завършва "Медицина" през 1998 г. (тел.: 0898 29 28 81, e-mail: )
  12. Д-р Йоланда Иванова – специалист по анестезиология и интензивно лечение; завършва „Медицина” през 1995 г.; преминала e през курсове F.E.E.A (2003-2005 г.) и C.E.E.A. (2015-2017) и обучение в Ben Gurion University Soroka Medical Center, Израел (тел.: 0889 37 49 45, e-mail: )
  13. Д-р Ирина Гиндева – специалист по анестезиология , реанимация и интензивно лечение; завършва „Медицина” през 1990 г.; има допълнителна квалификация по здравен мениджмънт (тел.: 0888 06 24 07, e-mail: )
  14. Д-р Кристина Филипова – специализант; завършва „Медицина” през 2015 г. (e-mail: )
  15. Д-р Мартин Маринов – специалист по анестезиология и интензивни грижи; завършва "Медицина" през 2003 г. (e-mail:)
  16. Д-р Мартина Попова – анестезиология и интензивно лечение; завършва медицина през 2016 г. (тел.: 0887 39 55 89, e-mail: )
  17. Д-р Милена Дончева – специалист по анестезиология и интензивни грижи (1980 г.); завършва "Медицина" през 1976 г.; завършила е курсове за бронхоскопски и ендоскопски техники (0888 49 59 17)
  18. Д-р Мирослав Ненков – специалист по анестезиология и интензивно лечение (тел.: 02/922 62 73)
  19. Д-р Михаил Керчев – специалист по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (1981 г.); завършва „Медицина” през 1975 г.; преминал през курсове по бронхоскопия, палиативни грижи, работа с деца и в рентгенови условия
  20. Д-р Нели Данчовска – специалист по анестезиология и интензивно лечение, звършва "Медицина" през 1995 г. (тел.: 0879811910, e-mail: )
  21. Д-р Орлин Владимиров – специалист по анестезиология и реанимация; завършва „Медицина” през 1990 г.; има допълнителна квалификация по медицински мениджмънт и е преминал курсове по спешна медицина и парентерално хранене (тел.: 0889 52 68 23, e-mail: )
  22. Д-р Пламен Карагьозов – специалист по анестезиология и реанимация, завършва "Медицина" през 1974 г. (тел.: 0895 84 45 39)
  23. Д-р Росанка Иванова – специалист по анестезиология и интензивно лечение и спешна медицина (тел.: 0899 92 03 27)
  24. Д-р Румен Фарашев – специалист по анестезиология и интензивно лечение от 1994 ., завършва "Медицина" през 1982 г. (тел.: 0876 010421, e-mail: )
  25. Д-р Снежана Манолова – специалист по вътрешни болести; завършва "Медицина" през 1985 г.; има допълнителна квалификация по палиативни грижи и сърдечна и белодробна ресусцитация (тел.: 0887 408 716, e-mail:)
  26. Д-р Стилиян Добрев – специалист по анестезиология и интензивно лечение (тел.: 0889 41 13 58, e-mail: )
  27. Д-р Юри Рангелов – има специалности по вътрешни болести и кардиология; завършва "Медицина" през 1985 г.; преминал е курсове по ехокардиография, абдоминална ехография и невросонография (тел.: 0887 57 85 90, e-mail: )