Лечебна дейност

  Клиниката по неврохирургия разполага с две операционни зали, оборудвани със съвременна апаратура. Още от началото на 2004 г. интервенциите в областта на черепа и гръбначния стълб се извършват с помощта на невронавигационна техника със специален софтуер. От 2009 г. насам на разположение на неврохирурзите е и нова модерна апаратура за интраоперативна ултразвукова невронавигация.

  Клиниката разполага с ендоскопска апаратура за осъществяване на минимално инвазини оперативни интервенции в областта на главата и гръбначния стълб. Широко приложение намира невроендоскопският инструментариум за извършване на "щадящи" операции при дискови хернии в лумбалния отдел на гръбначния стълб.

  Богат е опитът на специалистите в приложението на модерни импланти (фиброкарбонови кейджове, титанови плаки, титанови мрежи и др.), които се прилагат при дегенеративните и травматични увреждания на гръбнака и при краниални оперативни интервенции. Съчетаването на приложението им със софтуерната програма за невронавигирана спинална инструментация, прави дейността на клиниката уникална за страната. Използва се и апаратура със съвременни възможности за интраоперативен неврофизиологичен мониторинг, което повишава качеството на предлаганите медицински услуги.

  Клиниката дава шанс и на болни със съдови заболявания на нервната система, при които е показано извършването на ендоваскуларни интервенции. Опитът на неврохирурзите от ВМА с тях е най-голям в страната и я утвърждават като най-добра в този вид съвременно лечение на мозъчно-съдовите заболявания.

  Високото ниво на специалистите и дългогодишната им практика допринасят за изключително високото ниво на предлаганата специализирана помощ в клиниката, отговаряща на приетите в страната медицински стандарти.

  Клиниката е акредитирана в рамките на МБАЛ–София на ВМА и работи по всички клинични пътеки, съгласно Рамковия договор, подписан с НЗОК.