Лечебна дейност

    Основните области, в които се заключава оперативната дейност на клиниката са доброкачествени и злокачествени заболявания на бял дроб, медиастинални тумори и кисти, медиастинална хирургия, заболявания на диафрагмата, видеоторакоскопска /миниинвазивна/ хирургия, пластично-реконструктивна хирургия, заболявания на плеврата и плеврални изливи, гръден травматизъм, BREAST UNIT - Мултидисциплинарно поведение, включващо превенция, ранна диагностика и лечение на високорисковите случаи на пациентките с доброкачествени заболявания и карцином на гърдата.

    В клиника се извършва и „Тройна диагностика” на заболявания на млечната жлеза, включваща клиничен преглед, образна диагностика и тънкоиглена  аспирационна и щанцова биопсия; оценка на риска от последващ карцином с /нисък, повишен, много висок/ и последващо поведение; пълен обем операции при карцином на млечната жлеза; биопсия на сентинелни /стражеви/ лимфни възли; дуктоскопия и и кистоскопия с мамарен дуктоскоп на Kаrl Storz Endoscope и дуктален лаваж.

    През годините клиниката затвърди водещите си позиции и в извършването на редица специфични дейности, като разширени резекции на белия дроб при онкологични заболявания; лазерна метастазектомия при множествени изолирано-белодробни метастази; миастения гравис – комплексно лечение включителвно открита и видеоторакоскопска тимектомия.

    Специлиастите от ВМА извършват още видеоторакоскопска диагностика и лечение на заболяванията в гръдния кош; видеоторакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс и булозния емфизем; видеоторакоскопска симпатектомия при съдови заболявания на горните крайници; органосъхраняващи радикални операции на млечната жлеза при карцином; едномоментна субкутанна мастектомия с протезиране на гърдата при прекарциноза или карцином.