Лечебна дейност

  Клиниката развива широк спектър от дейности в областта на оториноларингологията (диагностични и хирургични).

  Оборудвана е с най-съвременна апаратура, която позволява прецизна диагностика на европейско ниво при извършването на редица изследвания: аудиометрия, тимпанометрия, отоакустични емисии (ОАЕ), слухови евокирани потенциали (BERA), които позволяват прецизно определяне степанта и типа намаление на слуха при деца и възрастни; отоневрологични изследванания; ндоскопска диагностика на носа и синусите с ригидни и флексибилни ендоскопи. Акустична ринометрия; директна ларингоскопия, ларингостробоскопия и фонетография (изследвания на гласа при професии с гласово натоварване, както и различните туморни процеси).

  Специалистите от УНГ-клиниката извършват целия спектър от  хирургични интервенции в областта ушите, носа, гърлото:

  • хирургия на ухо (тимпанопластика – затваряне дефект на тъпънчева мембрана, отосклероза; кохлеарна имплантация)

  Слухосъхраняващи и слухоподобряващи оперативни интервенции, извършвани посредством използването на най-съвременните методи за безкръвна и атравматична хирургия.

  Опеаративни интервенции – тимпанопластика, осикулопластика, стапедопластика и други.

  • хирургия на носа и синусите (FESS – функционална ендоскопска синус хирургия; септопластика, ринопластика)
  • ларингеална хирургия (отстраняване на доброкачествени и злокачествени тумори);

  Лазерна хирургия при туморни образувания в областта на ларинкса и хипофаринкса. Безкръвни оперативни намеси при промени в гласообразуването и стеснения в областта на ларинкса и трахеята.

  • хирургия на тонзилите

  Оперативни интервенции за отстраняване или намаляване размера на сливиците (небни и трета сливица), извършвани с помощта на най-съвременната безкръвна оперативна техника – хармоничен скалпел (ultracision).

  • мекотъканна шийна хирургия

  Оперативни интервенции при заболявания на слюнчените жлези, шийни кисти и туморни образувания в областта на лицето и шията.

  • естетично-лицева хирургия

  Естетеични хирургични намеси в областта на лицето и шията коригиращи вродени, придобити, посттравматични и други дефекти на лицето, носа и ушите (ринопластика, аурикулопластика, лицев лифтинг и други).

  • кохлеарна имплантация

  Нашият екип е извършил стотици кохлеарни имплантации за 14-те години опит, който имаме натрупан до момента.

  Резултатите са повече от добри, като повечето от децата проговарят и биват записвани в нормални училища, наравно с връсниците си.

  Разбира се, кохлеарната имплантация не е показана при всички. Затова се прави щателно изследване на нашия екип и се преценява кои деца могат да бъдат оперирани.

  От изключителна важност е навременната диагностика, ранното откриване, правилното селектиране на болните, професионализмът на нашите оператори, работата на рехабилитаторите в постоперативния период и не на последно място мотивацията на родителите.