Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

  Клиниката по еднокринология и болести на обмяната работи по следните клинични пътеки, за които е сключен договор с НЗОК:

  1. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години (клинична пътека № 78.1)
  2. Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години (клинична пътека № 79)
  3. Заболявания на хипофизата и надбъбреците при лица над 18 години (клинична пътека № 80.1)
  4. Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години (клинична пътека № 81)
  5. Метаболитни нарушения при лица над 18 години (клинична пътека № 82)

  В допълнение, специалистите в клиниката извършват:

  • Ехография на глава и шийна област 
  • Остеодензитометрия с DEXA апарат за определяне на костна плътност
  • Поставяне на монитори за проследяване на кръвните захари и интерпретация на резултатите
  • Поставяне и проследяване на инсулинови помпи
  • Оценка на метаболитния риск чрез eZscan
  • Обучителен курс за пациенти със захарен диабет

  Клиниката по ендокринология и болести на обмяната активно участва в кампании за профилактика и ранно откриване на редица ендокринни заболявания в различни региони на страната