Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

  Клиниката по пластична хирургия и изгаряния разполага с модерно оборудване и предлага диагностични и лечебни дейности на европейско ниво.

  Тук се лекуват кожни тумори с Mohs-микрографска хирургия - методът с най-висок процент на излекуване при хирургичното лечение на злокачествени тумори, с максимален следоперативен функционален и естетичен резултат.

  Нашите лекари са специализирани в лечението на трудно зарастващи рани от различно естество с отлични резултати. Разработват се и се прилагат иновационни методи за лечение на кожни дефекти – лечение със отрицателно налягане ( VAC терапия).

  С успех се прилагат иновативните методи при лечението на малки и средни изгаряния.

  В клиниката се лекуват всички последици от травми и изгаряния. 

  Прилагат се иновативни технологии, усвоени от специалистите работещи в него, специализирали в страни като Франция, Белгия, Испания, Израел и други.

  Клиниката има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки:

  • КП №182 Оперативни процедури при хернии
  • КП №194 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия.
  • КП № 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания
  • КП № 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания
  • КП № 200 Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния.
  • КП №226 Хирургично лечение в л.ч.о. с голям обем на сложност.
  • КП №227 Хирургично лечение в л.ч.о. със среден обем на сложност.
  • КП №232 Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности.
  • КП №233 Хирургично лечение на необширни изгаряния с площ от 1% до 19% , с хирургични интервенции.
  • КП №235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/
  • КП №236 Оперативно лечение на посрледствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
  • КП №237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

  В клиниката се извършват и пълна гама естетически операции.