Лечебна дейност

  Отделението разполага с диагностично-консултативен кабинет, съвременно оборудвани стоматологичен кабинет за амбулаторна дейност и операционна зала за хирургичните интервенции.

  Нашите лекари са специализирани както в хирургично, така и в терапевтично лечение на редица заболявания в оралната и лицево-челюстната област:

  • Отстраняване на зъби и корени при болни с придружаващи заболявания(алергии, кръвни, сърдечно съдови и други)
  • Отстраняване на непълно пробили – ретинирани (задържани в костта ) или неправилно разположени зъби
  • Разкриване на коронката на ретинирани зъби по ортодонтски показания за лечение.
  • Операция за отстраняване на чуждо тяло-пломбировъчен материал от около зъбните тъкани
  • Хирургично лечение на  пародонталните (околозъбните) заболявания-мукогингивална (лигавична) хирургия  и костни присадки.
  • Абсцеси и флегмони от зъбен и незъбен произход
  • Заболяванията на лимфните възли и съдове
  • Кисти в челюстните кости и меките тъкани
  • Остеомиелити на челюстните и лицевите кости
  • Одонтогенни( свързани със зъбите) максиларни синуити
  • Предпротетична подготовка на протезното поле-интервенции  върху меките тъкани и челюстните кост
  • Заболявания на лицевите нерви
  • Болестите на слюнчените жлези
  • Болести на долночелюстната става
  • Травми в  устната кухина и лицево-челюстната област. Ние имам богат опит в приложението на съвременни импланти - титанови плаки и  винтове, титанови мрежи и други, които се прилагат при дегенеративните и травматични увреждания на челстните кости
  • Предтуморни зaболявания на устнитe и устната лигавица
  • Туморни заболявания на  устната кухина
  • Вродени дефекти на устните и езика

  Ние сме специализирани в прилагането на авангарден метод със собствена  кръв на пациента за лечение на някои от заболяванията в устната кухина.

  Извършваме ортогнатична предимплантна хирургия - коригиращи операции върху челюстните кости с цел поставяне на зъбни импланти, както и зъбна имплантология, костозаместващи процедури (предоперативна костна аугментация), синус лифт и сплит ридж техники, алвеоларни дистрактори, пластична пародонтална хирургия.