Лечебна дейност

  Диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната система и панкреаса

  Вече четвърт век в клиниката се прилага ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография – методика, утвърдена в световен мащаб като  златен стандарт при лечение на холедохолитиазата (мигрирали конкременти в главния чернодробен канал при пациенти с жлъчно-каменна болест и новообразувани конкременти в чернодробния канал при пациенти с отстранен жлъчен мехур).

  Годишно при нас се провеждат средно над 900 диагностични и терапвтични процедури. Това ни нарежда в челните места на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия, която счита всеки център с този брой процедури за високообемен и с консултативен статут.

  Голямото признание за нашата клиниката са редица Международни ендоскопски училища, проведени под егидата на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия с участието на европейския ендоскопски елит.

  Диагностични и терапевтични процедури на горен гастроинтестинлен тракт

  В Лабораторията по интервенционална гастроентерология се извършват средно около 1500 горни ендоскопии годишно.

  Всички диагностични и терапевтични изледвания на горния гастроинтестинален тракт се извършват с апаратура на Olympus Exera II, която е HD (high definition) и позволява по-добра резолюция и детекция на патологични промени на лигавицата на гастроинтестинлния тракт.

  Oсвен ендоскопската апаратура, клиниката разполага с последно поколение кула на фирмата ERBE за ендоскопска мукозна резекция и субмукозна дисекция на патологични лезии, съчетано с аргон-плазмена коагулация.

  При диагнстичните и терапевтични процедури клиниката използва само висококачествени ендоскопски консумативи на фирмите Olympus, Boston Scientific, Cook Medical, Endoflex, MTW, Мedy- А).

  Диагностични и терапевтични процедури на долен гастроинтестинален тракт

  В клиниката се извършват средно над 2500 диагностични и терапевтични манипулации годишно.

  Манипулациите се извършват с описаните по-горе HD (high definition) ендоскопи на Olimpus, които дават по-добър образ на чревната лигавица, имат по –добра резолюция, а оттам се намалява риска за пропускане на патологични А).

  Повече за методите на лечение и случаите, с които се занимават специалистите в клиниката по гастроентерология можете да прочетет ТУК.