Лечебна дейност

    Клиниката разполага с модерна апаратура за ултразвукова диагностика на сърдечно-съдовата система и коремните органи, бронхоскопия, мониторинг на пациенти, дихателна инвазивна и неинвазивна реанимация и диагностика на фирмите General Electric, Olimpus, Datex Ohmeda, Hamilton Medical, Respironics, Braun, Baxter, Diapact и други.

    Нашите специалисти осъществяват спешно и интензивно лечение на: сърдечно-съдови, белодробни, неврологични, токсикологични заболявания, ендокринологични, хематологични, гастроентерологични, остри септични състояния и инфекции, нуждаещи се от интензивно наблюдение и лечение и реанимационни мерки.