Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

  В компетенцията на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение са широк спектър от дейности:

  1. Осъществява съвременен лечебно-диагностичен процес при болни с различни по вид и тежест заболявания и политравматични пациенти
  2. Осъществява анестезия в еднодневната хирургия, в операционен блок, амбулаторна анестезия на възрастни и деца; както и лечение на болката
  3. Осъществява интензивно лечение и модерно медицинско хранене
  4. Ангажирана е с обучение на студенти, лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи на европейско ниво
  5. Извършва авто- и авиотранспорт на критично болни пациенти – военни и цивилни, както и на донори на органи от всяка точка на България и чужбина
  6. Участва активно във военни/мироопазващи мисии в чужбина, като изпраща свои обучени и специално подготвени лекари и медицински сестри
  7. Работи активно с Изпълнителната агенция по трансплантации /ИАТ/ при донорски ситуации – транспортиране и кондициониране на донори на органи, както и при извършването на трансплантации и интензивно лечение в постоперативния период
  8. Осъществява висококвалифицирана консултативна помощ
  9. Оказва медицинска помощ при масови бедствия и аварии и природни катастрофи

  Работейки в тясна колаборация с останалите клиники на ВМА, КАИЛ разполага с голям набор диагностични изследвания и възможности за:

  • Ехография
  • Рентгенови изследвания
  • Компютърна томография с/без контраст
  • Ангиография
  • Кръвногазов анализ
  • Микробиология
  • Вирусологи
  • Токсикология
  • Ядреномагнитен резонанс
  • Лабораторни изследвания
  • Функционално изследване на дишането