Лечебна дейност

    В Мултипрофилното спешно отделение са обособени 3 кабинета, които поемат пациентите в зависимост от оплакванията им - хирургичен, неврохирургичен и травматологичен, като последният разполага с гипсовъчна, амбулаторна, превързочна и операционна зали.

    Предвид структурата и организацията на дейност на ВМА, в Мултипрофилното спешно отделение са осигурени и консултации по спешност със следните специалисти: уролог, гръден хирург, съдов хирург, УНГ, очен хирург и специалист по орална хирургия.

    Тук можете да получите спешна помощ, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. За диагностично-лечебния процес отговаря съответния шеф-екип. Работата му се подпомага от двама хирурзи, анестезиолог, травматолог, неврохирург, ехографист, анестезиологична медицинска сестра, две операционни медицински сестри, три амбулаторни медицински сестри, операционнен санитар, двама амбулаторни санитари, лаборант, рентгенолог и рентгенов лаборант.