Лечебна дейност

  Клиниката по пневмология и фтизиатрия разполага с модерна апаратура, която позволява качествени диагностка и лечение на нашите пациенти:

  • Флексибилна видеобронхоскопска система EXERA III (Olympus) и видеоригиден бронхоскоп с пълен набор от ендоскопски инструмени
  • Система за криобиопсии ERBE Cryo 2
  • Пневмотахографи на фирма Jaeger
  • Апарати за функционално изследване на дишането, вкл. бодиплетизмография
  • Апарат за изследване на дифузионен капацитет;
  • Апаратура за велоергометрични тестове;
  • Апарат за кръвно-газов анализ
  • ЕКГ – апарат
  • Подвижен ехограф
  • Апарат за изследване на нарушения на дишането по време на сън
  • CPAP и BiPAP апарати за вентилация
  • Небулизатори