Лечебна дейност

  Клиниката ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология поставя във фокуса на работата си минимално инвазивните операции в коремната боласт, ендокринната система и хирургията през естествените отвори.

  Миниинвазивната хирургия се развива бързо и разширява полето на своите възможности. По своята същност, не е отделна дисциплина, а по-скоро начин на мислене и вид философия в хирургията. За да бъдат извършени този тип операции, от специалиста се изисква голямо внимание, съсредоточеност и добри практически умения. Повечето конвенционални хирургични интервенции могат да се направят минимално инвазивно, посредством малки кожни инцизии и специално разработени за целта инструменти и апаратура.

  В клиниката се извършват рутинно:

  1. Лапароскопска апендектомия
  2. Лапароскопска холецистектомия
  3. Лапароскопски тънкочревни и дебелочревни резекции
  4. Лапароскопска спленектомия
  5. Лапароскопски пластики при хернии на предна коремна стена
  6. Лапароскопски пластики при диафрагмални хернии
  7. Лапароскопска нефректомия
  8. Лапароскопска ревизия и сутура на екстрахепатални жлъчни пътища
  9. Лапароскопско лечение на бъбречни кисти
  10. Лапароскопско лечение на чернодробни кисти
  11. Лапароскопско лечение на ендометриозата
  12. Видеоасистирани тиреоидектомии
  13. Трансанална ендоскопска микрохирургия
  14. Лапароскопска панкреато-дуоденална резекция
  15. Лапароскопски стомашни резекции
  16. Лапароскопска метаболитна и бариатрична хирургия

  Клиниката е обурудвана със следната апаратура:

  • Пълен набор апаратура за ендоскопска хирургия
  • Апаратура и зала с тренажори за обучение по лапароскопска хирургия
  • Ултразвукова и електроапаратура за отворената и ендоскопска хирургия
  • Пълен набор видео и фотоапаратура за телемедицина и документация
  • Операционна зала обзаведена с апарати и инструменти за извършване на цялата гама оперативни интервенции в коремната и ендокринна хирургия
  • Апарати за следоперативно наблюдение на оперираните

  Клиниката разполага с модерен операционен сектор и 25 болнични легла, от тях 20 са за активно, а 5 - за продължително лечение. Намира се на 6-тия етаж в западното крило на болницата. През 2006-2007 г. е направен основен ремонт и цялостна модерницация: стените и таваните са обновени; сложени са  нова алуминиева дограма и щори; подовете и стените са покрити с антибактериална настилка в септичния сектор, манипулационната, превързочната и  операционния сектор. В клиниката е монтирана нова и съвременна централна климатична инсталация. Болничните стаи разполагат с централна аспирация и О2 инсталация, 7 от тях са с озонатор, като всяка е със самостоятелен санитарен възел.