Мария Илиева-Петрова, управител

    Магистър-фармацевт Мария Илиева-Петрова завършва „Фармация” в Медицинския университет в София през 1999 г.

    Става част от екипа на ВМА-София през 2003 г. Придобива специалност „Клинична фармакология” през 2007 г. Става управител на Болничната аптека във ВМА през 2016 г.