Научни форуми

  Информация за участие на академичния състав от ВМА в научни конгреси, симпозиуми, конференции и др. научни мероприятия

   

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА 24-Я КОНГРЕС НА БВМК

  24-ят Конгрес на Балканския Военномедицински Комитет ще се проведе в периода в периода 30 април2019-03 май 2019 г. в г. Тирана, Албания

  Основни области за презентация: хирургия, вътрешни болести, психиатрия, превенция, експериментална медицина

  Срок за резюмета: 15.11.2018 г. – в електронен и печатен вариант  на български и английски език: ОУНИД – ст. №5, д-р Стоева

  ИЗИКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА:

  1. Тип- презентация или постер

  2. Област на презентацията

  3.Заглавие

  4. Имена на авторите с военно и академично звание и подчертаване на презентиращия автор

  5. Резюме до 250 думи

  6. Адрес за кореспонденция

  7.Име на файла-фамилия и първа дума от заглавието