Актуално за COVID-19

Ортопедия и травматология

  Дейността на клиниката обхваща целия спектър на травматологията, без случаи при деца.

  Нашите специалисти прилагат най-съвременни методики за диагностика и оперативно лечение при счупвания на костите на крайниците и таза.

  Лекуват се успешно пациенти, пострадали при битови наранявания, както и при тежки пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки и височинни травми.

  Клиниката има богат опит в областта на операциите по реостеосинтезиране, костна пластика, корекции на придобити пост-травматични деформитети на опорно-двигателния апарат, както и в лечението на тумори на костите и меките тъкани.

  В помощ на лекарите ни са модерни средства за остеосинтезиране, които намират приложение в целия свят, както и необходимата съвременна апаратура – рентгенови апарати, ехографски апарат, модерно операционно оборудване.

  Изпълняват се всички клинични пътеки по специалността „Ортопедия и травматология“.

  В Клиниката по Ортопедия и травматология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

  Проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев д.м. – ръководител на клиниката

  Лекари:

  • Подполковник д-р Димитър Ангелов – началник-отделение
  • Майор д-р Борислав Златев, д.м.
  • Майор д-р Димитър Костов
  • д-р Борис Кюркчиев – началник-отделение
  • д-р Даниел Хайдаров

  Медицински сестри:

  • м.с. Мариана Кралева – старша медицинска сестра
  • Силвия Марковска – главен експерт
  • м.с. Таня Василева
  • м.с. Лучия Ненкова
  • м.с. Жасмина Мирчева
  • м.с. Нели Ангелкова
  • м.с. Искра Игнатова
  • м.с. Йовка Иванова
  • м.с. Вяра Минкова
  • м.с. Соня Миланова
  • м.с. Валя Александрова

  Кинезитерапевти:

  • Цветозара Михалкова
  • Таня Кутинска
  • Димитър Апостолов

  Контакти: тел.: 02/ 92 25 637