Отделението

    Мултипрофилното спешно отделение се намира минус 1-ви етаж  на територията на ВМА, като е осигурен достъп за линейки до него.

    Тук се извършват всички диагностично-лечебни дейности, свързани с хирургичната и реанимационна дейност.

    На разположение на спешните екипи са две операционни зали, оборудвани с висок клас апаратура, както противошокова зала, в която могът да бъдат обслужени едновременно трима пациенти в тежко състояние.