Актуално за COVID-19

Отделението

  Отделението е утвърден център за диагностика и лечение на остри и изострени хронични ревматични заболяванияе. Отговорностите му са фокусирани върху:

  ► Промоция на здравето и профилактика на ревматичните заболявания

  • запознаване с рисковите фактори за развитие на ревматичните заболявания
  • консултации на пациенти в риск, насочени от личния си лекар или друг специалист
  • осъществяване на скрининг по национални или регионални здравни програми за профилактика

  ► Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и изострени хронични ревматични заболявания

  ► Медицинска експертиза

  В Отделението по ревматология се лекуват както лица от специфичния контингент на ВМА (военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, пенсионирани военнослужещи и т.н.), така и здравноосигурени лица от цялата страна, по клинични пътеки на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).