Отделението

  Специалистите от отделение „Съдебномедицинска експертиза” извършват широк спектър от медицински дейности:

  • Освидетелстване на живи лица;
  • Аутопсии;
  • Изследване на материали (веществени доказателства);
  • Изготвяне и изследване на хистологични материали;
  • Изготвяне на експертизи по писмени данни;
  • Архивиране на документи