Актуално за COVID-19

Подполковник д-р Димитър Колев, д.м.

  Подполковник  д-р Димитър Колев, д.м. - началник на Първо отделение по „Невротравми и инсулти” 

  Завършва медицина в  МУ-Плевен през 1992 година, има придобита специалност „Нервни болести”.

  През 2005 година специализира в  Сан Антонио, САЩ „AMED medical course”.

  През 2011 година завършва обучение по неврофийдбек и биофийдбек, а от 2013 година е лектор към Асоциацията по неврофийдбек в България.

  Има придобит сертификат за високоспециализирани дейности по Клинична невропсихология

  Като военен лекар, д-р Колев има опит от няколко задгранични хуманитарни мисии –Азербайджан (2002година), Грузия (2003 година), Афганистан (2009 година).

  Има интереси и клинични разработки  в областта на неврофизиологията, неврокогнитологията и клиничната хомеопатия. Защитил е дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” на тема: „Диагностична и прогностична стойност на обонятелните нарушения и корелацията им с когнитивния дефицит при пациенти с болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон”. 

  За контакти: 02/92 25 447