Подполковник д-р Цветков Цветков

    Подполковник д-р Цветков Цветков е началник на Мултипрофилно спешно отделение.

    Завършва медицинското си образование в град София, като има придобита специалност по „Анестезиология и реанимация”.

    Има изкарани курсове „Здравен мениджмънт” и „Организиране и развитие на военна травма система”.

    Като част от екипа на ВМА, д-р Цветков е участвал в две задгранични мисии в Афганистан през 2006 г. и 2012 г., където е работил съвместно с американски, испански, италиански и други медици под егидата на НАТО.

    Владее руски, френски и английски език.