Подп. доц. Методи Кунчев, д.м.

  Подп. доц. Методи Кунчев, д.м. е роден на 3 ноември 1970 г. в Плевен.

  Завършва "Медицина" в Медицинския университет в Плевен през 1996 г. През 1997-1998 г. е лекар-ординатор във ВМА-София. В следващите 7 години е началник на медицинска служба в различни поделения на Военновъздушните сили на Българската армия.

  През 2005 г. подп. доц. Кунчев с конкурс става редовен докторант в Лабораторията по вирусология на ВМА. Признат е за "доктор" с дисертация на тема "Разработване и усъвършенстване на PCR за диагностика на Coxiella burnetii" през 2009 г. Има специалност "Вирусология" от 2012 г. 

  Последователно става научен сътрудник III степен (2009-2012 г.), научен сътрудник II степен (2012-2013 г.) и през 2013 г. е назначен за "главен асистент" в лабораторията. През 2017 г. завършва курс „Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения” и в края на 2018 г. е назначен за ръководител на лаборатория „Вирусология”.

  През 2012-2013 г. участва в операция на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Кандахар, Афганистан.

  Научните интереси на подп. доц. Кунчев са в областта на медицинската вирусология и рикетсиология: молекулярна вирусология, бърза вирусна и рикетсиална диагностика.

  Членува в Българския лекарски съюз, Научно дружество на лекарите-вирусолози в България, Българска асоциация на микробиолозите и Българско научно дружество по военна медицина.

  За контакти:

  Телефон: 02/92 25 701 E-mail: