Актуално за COVID-19

Подп. д-р Пламен Титоренков

  Д-р Пламен Титоренков, д.м., е роден в Бургас през 1974 г.

  Завършва „Медицина” през 1998 г. в Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. От 2000 г. е на служба в Българската армия като зам.-началник на медицинска служба в поделения в Айтос, Стара Загора, Бургас. От 2007 г. е назначен за клиничен ординатор в Клиниката по пневмология и фтизиатрия във на ВМА-София. От 2011 г. е асистент, а от 2017 г. – главен асистент.

  Има признати 2 специалности – по „Обща медицина” (2007 г.) и „Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.). През 2017 г. защитава дисертация на тема "Клинични характеристики на пациенти с ХОББ и втори тип захарен диабет" и придобива научна степен „доктор”. Притежава сертификат за правоспособност по флексибилна бронхоскопия.

  Д-р Титоренков има над 70 публикации в български научни списания, участия в национални и международни научни форуми, съавтор в Ръководство по белодробни болести (2015 г.). Преподава в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Член е на редакторските колегии на списанията "Инспиро" и "Топмедика".

  Член е на Българското дружество по белодробни болести, на Европейското респираторно дружество, на Европейското и на Световното дружество по бронхология и интервенционална пулмология.

  За контакти: