Поликлиниката

  Опитни лекари, над 20 специализирани кабинета и разнообразна апаратура за високоспециализирани изследвания на разположение на пациентите в Консултативно-приемното отделение (КПО) на ВМА. Медицинска помощ могат да получат както служители на Министерство на отбраната и Българската армия, така и цивилни граждани. 

  Кабинетите работят със Здравната каса, а с кои здравноосигурителни фондове има договор ВМА, ВИЖТЕ ТУК

  Работата на отделението е подчинена на няколко основни приоритета:

  • Промоция и превенция на здравето на личния състав на БА
  • Провеждане на амбулаторно лечение
  • Прием за болнично лечение

  В Консултативно-приемното отделение се извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови, неврологични, гастроентерологични, оториноларингологични, очни, алергологични, травматологични и други заболявания. КПО разполага и с превързочна и амбулаторна операционна, където се извършват малки хирургични интервенции.

  В отделението работят на щатен или функционален принцип лекари от всички основни специалности, които поддържат контакти със специалисти от академията и други лечебни заведения, благодарение на консултации, срещи и научни форуми.