Полк. доц. д-р Пламен Иванов, началник

    Полк. доц. д-р Пламен Иванов завършва Медицинска академия-София през 1993 г. От 1994 г. специализира „Хирургия” в клиниката „Коремна хирургия" на ВМА, при доц. Иван Донков и лапароскопска хирургия при доц. Красимир Василев. През 2000 г. минава курс по новости в колопроктологията и възстановаване при ингвинална херния в Jagiellonian University, Краков, Полша. През 2005 г. овладява мининвазивните техники в колоректалната хирургия в Danube Hospital, Виена. През 2009 г. следва курс по миниинвазивна хирургия и хирургия на естествените отвори в IRCAD University of Strasbourg, Франция.

    От 2007 г. e началник на отделение в Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология. През 2014 г. защитава дисертационнен труд на тема „Лапароскопски колоректални резекции при малигнени и бенигнени заболявания на дебелото черво и ректума“. От 2015 г. е „доцент”, а от 2017 г. – началник на клиниката. Има над 150 научни публикации в наши и международни издания, цитиран е над 130 пъти.

    Има специални интереси в областта на миниинвазивната хирургия и значителен опит в лапароскопската хирургия: холецистектомия, операции на дебелото черво и ректума, на стомаха, кисти на паренхимни органи, частична чернодробна резекция и др.

    Член е на Българския лекарски съюз, Българското хирургическо дружество, на Българския гастро-хирургичен клуб, на международните Еuropean Association For Endoscopic Surgery (EAES), European Association For Transluminal Surgery (EATS), European Hernia Society (EHS).