Полк. доц. д-р Любина Веселинова, д.м., началник на Първа клиника

  Полковник доц. д-р Любина Веселинова, д.м., е началник на Първа клиника по физикална и рехабилитационна медицина на ВМА. 

  1993 г. Магистър по медицина, Медицински университет (МУ)-София

  1998 г. Медицинска специалност "Физиотерапия, курортология, рехабилитация", МУ-София

  2010 г. Магистър по защита на населението и критичната инфраструктура, Военна академия „Г. С. Раковски“-София

  2013 г. Научна степен “доктор” след успешно защитена докторска дисертация на тема "Биоефекти на електромагнитните полета в практиката на физикалната и рехабилитационна медицина върху персонала - потенциал за ограничаване и управление на риска".

  От 2017 г. заема академична длъжност "доцент" в Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина.

  Клинични и научни интереси:

  • Електромагнитни полета – лечебни и неблагоприятни ефекти
  • Възстановителна медицина
  • Военна медицина
  • Вертебропатология
  • Остеопороза
  • Множествена склероза
  • Кризисен мениджмънт

  Следдипломни квалификации за високоспециализирани медицински дейности:

  • Лазерна терапия – НСБФТР „Овча купел“
  • Инфилтрационна терапия – МУ-София, ИСУЛ, Катедра по физикална медицина и рехабилитация
  • Мануална диагностика и терапия – МУ-София, ИСУЛ, Катедра по физикална медицина и рехабилитация
  • УЗ диагностика на ОДА – Белгия, Брюж – специализиран обучителен модул, Австрия – Обща университетска болница, Виена

  Визитка:

  Автор на над 50 публикации в наши и чужди периодични и специализирани издания, в по-голямата част от които като самостоятелен автор.

  Съавтор в две монографични издания, посветени на значими насоки в специалността – магнитотерапията и балнеокурортологията във военното здравеопазване, единствени по рода си в съвременните издания по физикална и рехабилитационна медицина.

  Основен автор от авторския колектив по създаване на медицинския стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.

  Над 50 участия в национални и международни научни форуми в областта на: физикалната и рехабилитационна медицина; електромагнитните полета; военната медицина; интердисциплинарни клинични проблеми - с пленарни доклади и постери.

  Участие в над 20 квалификационни курса в областта на военната и физикалната и рехабилитационна медицина, 5 от които за високоспециализирани медицински дейности.

  Зам.-главен редактор на сп. „Физикална медицина, рехабилитация, здраве“ – реферирано издание, официален орган на българската съсловна Асоциация по Физикална медицина и рехабилитация.

  Рецензент на национални и международни научни издания по въпроси за електромагнитни фактори.

  Член на Националния експертен лекарски борд по Физикална и рехабилитационна медицина, както и на множество работни групи към Министерство на здравеопазването по актуални въпроси на специалността. Член на Националния програмен комитет по нейонизиращи лъчения.

  Участник в международни учения и мисии на Българската армия (БА) - операция "Алтеа" на ЕС в Босна и Херцеговина. Носител на множество грамоти, награди и награден знак от Министерство на отбраната (МО) за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и принос към отбраната на страната; както и от Командващия на СКС и международни от Началник-щаба на EUFOR.

  Сред отличените за носители „Лекар, на когото българите вярват“ – 2017 и 2018 г.

  Национален мениджър за България и член на УС за 3 научни акции по програма на ЕС – Европейско обединение за наука и технологии (COST) върху електромагнитните полета:

  •  Акция TD 1301 „Развитие на европейска мрежа за взаимодействие за ускоряване на технологичното, клиничното и пазарното развитие на медицинското микровълново изображение“
  • Акция BM 1309 „Иновативно използване на електромагнитните полета (ЕМП) за биомедицинско приложение“
  • Акция СА 17115 „Европейска мрежа за ускоряване на електромагнитните хипертермични медицински технологии“.

  Владее писмено и говоримо

  • английски език (STANAG 6001 Level 2,5)
  • руски език (STANAG 6001 Level 3)
  • немски език (STANAG 6001 Level 2)