Полк. д-р Ангел Пеев, началник

    Полк. д-р Ангел Пеев е роден на 30 август 1963 г. в Смолян. През завършва "Медицина" в Пловдив. През 2000 г. придобива специалност "Авиационна медицина". Три години по-късно завършва курс по "Здравен мениджмънт" във ВМА-София. През 2005 г. придобива специалност "Организация и тактика на медицинската служба". През 2011 г. участва в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина. 4-години по-късно завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в Медицинския университет в Пловдив

    Полк. д-р Ангел Пеев започва работа като началник на здравната служба в село Болярци, Пловдивско. От 1991 г. е лекар–ординатор във филиалната поликлиника в Садово. През януари 1994 г. постъпва в редовете на Българската армия – в 25-та Авиационна база Чешнегирово, като началник на медицински пункт. През 2000 г. е назначен за началник на медицинската служба в Свързочен батальон-Пловдив. Година по-късно става началник на медицинско отделение в Командване "Тактическа Авиация"-Пловдив. От януари 2005 г. е назначен за помощник-началник авиолекар в Инспекция „Безопасност на полетите“ в Главния щаб на ВВС в София. През юни 2010 г. постъпва в медицинския отдел на Дирекция "Логистика"-ЩО като главен експерт. Назначен е за началник на МБАЛ Пловдив към ВМА на 3 януари 2012 г. .

    Полк. д-р Пеев владее английски език на ниво 1-2-2-2 и френски език на ниво 2-2-2-2, съгласно STANAG – 6001. Член на сдружението по Авиационна, морска и космическа медицина и на Европейската асоциация по авиационна медицина.