По клинични пътеки на НЗОК

  БПЛР-Банкя има договор с НЗОК по клинични пътеки №262, 263, 264, 265.

  Заявка за планиране за прием се прави:

  • по пощата на адрес: гр. Банкя, п.к. 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5, БПЛР към ВМА /Бивш военен санаториум/;
  • на тел. 029977194, 028127937 или 028127920;
  • на факс № 02/ 99 77 168;
  • на електронна поща или
  • на място в регистратурата

  Планиране за прием се прави от комисия в болницата, след разглеждане и одобрение на необходимите документи по съответната клинична пътека.

  Начини за изпращане на документите до комисията:

  • по пощата на адрес: гр. Банкя, п.к. 1320, ул. „Иван Вазов“ № 5, БПЛР към ВМА /Бивш военен санаториум/;
  • на факс № 02/ 99 77 168;
  • на електронна поща  или 
  • на място в регистратурата

  Когато Вашите документи бъдат одобрени, наш служител ще се свърже с Вас, за да Ви предложи дата за постъпване, съобразена с Вашето желание и нашите възможности. Допълнителна нформация по всички въпроси можете да получавате всеки ден, без събота и неделя, от 14.30 до 15.30 часа на тел.: 02/ 812 79 37; 02/ 812 79 20; 02/ 99 77 194. 

  Задължителни документи за прием по всички клинични пътеки:

  • лична карта;
  • копие от рецептурна книжка /ако има такава/;
  • копие от решение на ТЕЛК /ако има такова/;
  • лична амбулаторна карта, ако желаете издаване на болничен лист;
  • документ от Бюрото по труда, ако сте трайно безработен;
  • копие от диплома или оригинал на служебна бележка от лечебно заведение, ако сте медицински специалист;
  • финансов документ, ако сте платили потребителска такса в друго болнично заведение за настоящата календарна година /фактури и касов бон /

  ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИАГНОЗИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ВИЖТЕ НА САЙТА НА БПЛР-БАНКЯ.