По програма на НОИ

  В БПЛР-БАНКЯ към ВМА се приемат пациенти по програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ.

  Продължителността й е 10 дни еднократно в рамките на една календарна година. От програмата могат да се възползват: 

  • Лица, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест до навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж /т.е. лица в трудоспособна възраст или работещи български граждани/ – като трябва да бъдат внесени за период от 6 последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца на прием.
  • Лица, получаващи пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване на пенсия и срокът на инвалидността в експертното решение не е изтекъл. /т.е. пенсионери по болест, които не са навършили години за пенсиониране/

  РЕЗЕРВАЦИЯ

  За да се възползвате от възможността за профилактика и рехабилитация, е необходимо първо да си направите резервация. Записването се прави между 1 и 3 месеца преди датата за прием.

  Резервацията може да бъде направена:

  • на място;
  • на посочените телефони;
  • на посочените e-mail адреси.

  Необходимо е да посочите Ваш e-mail или факс, на които резервацията ще Ви бъде изпратена.

  10 дни преди определената дата за постъпване трябва да я потвърдите.

  НОИ заплаща нощувката, част от храната и не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно /40 процедури за 10 дни/.

  Процедурите ще Ви бъдат проведени, независимо дали престоят Ви ще обхваща почивни дни, национални или официални празници.

  Пациентите доплащат стойността на резервацията и частично стойността на храната.

  Заплащането се извършва при настаняването в болницата:

  • за храна – разликата между стойността, която заплаща НОИ и реалната стойност на храната в болницата;
  • за резервация – 10 лв. /еднократно/.

  КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА ВИ НЕОБХОДИМИ И ПАЦИЕНТИ С КАКВИ ДИАГНОЗИ МОГАТ ДА СЕ ЛЕКУВАТ ПО ПРОГРАМАТА НА НОИ - ВИЖТЕ НА САЙТА НА БПЛР-БАНКЯ.