Предимства

    • Без такси за обучение и в двата университета.
    • Паралелно с придобиването на ОКС „магистър" по гражданска специалност „Медицина" се придобива и ОКС „бакалавър" по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво".
    • Гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.