Противоепидемично отделение

  Основната  дейност на Противоепидемично отделение е свързана с превенция и контрол на вътреболничните инфекции и стерилизация на инструментариум, медицински изделия и болничен текстил за нуждите на болницата и външни контрагенти.

  Централната стерилизационна разполага с автоклавна техника на фирмите Getinge и Matachana.

  В отделението има специализиран екип за контрол на инфекциите:

  • Лекар-епидемиолог - д-р Виолета Войнова
  • Медицинска сестра със специалност „Болнична хигиена/превенция и контрол на инфекциите” Синаница Стаматова (вътр. тел: 25 126)
  • Дезинфектор гл. експерт Йордан Велинов (вътр.тел:25 698) и