Професор Деян Йорданов

    Проф. Деян Йорданов завършва медицина в Медицинска Академия – София през 1982 г.Има признати специалности по Хирургия /1989 г./, Военна хирургия /1992 г./ и Гръдна хирургия /1994 г./.

    Завършва втора магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” през 2005 г.

    В професионалната си визитка проф. Йорданов има записани различни длъжности - полкови лекар в под. 42600-Банкя  /1984-1986 г./, клиничен ординатор по хирургия във ВМА /1986-1989 г./, последователно асистент, старши и главен асистент към Клиникато по гръдна хирургия – ВМА /1989-2004 г./. От 2004 г. е Началник на Клиника гръдна хирургия -ВМА.

    Придобива научна и образователна степен „Доктор” /1998 г./, научно звание „Доцент” /2003 г./ и „Професор по гръдна хирургия“ /2015 г./. Специализира в Канада и лазерна хирургия в Германия.

    Има над 160 публикации по проблемите на: оперативно лечение на Миастения гравис; лазерна белодробна хирургия; видеоторакоскопска хирургия и белодробна хирургия.