Актуално за COVID-19

Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, д.м.н.

  Чл.-кор. проф. д-р Николай Петров, д.м.н., оглавява Катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ от 2017 г. Между май и ноември 2017 г. е министър на здравеопазването. В предходните три години (2014-2017 г.) е началник на Военномедицинска академия. 

  Професионален опит:

  1985-2014 г. – работи последователно като ординатор, асистент, главен асистент, началник клиника, началник катедра „Анестезиология и интензивно лечение“ във ВМА-София

  март-май 2013 г. – министър на здравеопазването в служебното правителство на Марин Райков

  Чл.-кор. проф. Петров има специализации във Франция и Швейцария

  Образование и академично развитие:

  1985 г. – магистър по „Медицина“ от Медицинския университет-Варна

  1991 г. – става специалист по „Анестезиология, реаниматология и интензивно лечение”

  2008 г. – взема специалност „Спешна медицина” от Медицински университет-София

  2007 г. – взема диплом за магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – от Медицински университет в София

  2001 г.  – придобива образователна и научна степен „доктор”

  2002 г. – избран е за „доцент” по анестезиология и реаниматология

  2011 г.  – придобива научна степен „доктор на науките”

  2012 г. – избран е за „професор” по анестезиология и реаниматология

  2012 г. – досега – определен е за национален консултант по анестезиология и интензивно лечение

  2013 г. – преминава стратегически курс във Военна академия „Г. С. Раковски”

  2015 г. – избран е за член-кореспондент на БАН

  Членство в научни организации:

  2014 г. – избран е за вицепрезидент на Световна асоциация по интравенозна анестезия (WorldSIVA)

  2009 г. – става председател на Дружеството на анестезиолозите в България

  2008 г. – избран е за председател на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене 

  2008 г. – става член на Американското дружество на анестезиолозите (ASA)

  2006 г. – става член на Европейското дружество по интензивна медицина (ESICM)

  2004 г. – става член на Европейското дружество на анестезиолозите (ESA)

  2004 г. – става член на Европейското дружество по парентерално и ентерално хранене (ESPEN)

  Отличия

  2012 г. – избран е за "Лекар на годината"

  2014 г. - получава почетен знак на Министерство на отбраната „Свети Георги” – II степен

  2015 г. – връчен му е орден „Стара планина” – І степен   

  Публикации:                           

  Чл.-кор. проф. Петров е автор и съавтор на над 15 книги – медицинска научна литература, повече от 400 научни публикации и участия във форуми.

  Главен редактор е на списания "Анестезиология и интензивно лечение” и "Клинично хранене"

  Владее френски, английски и руски езици.

  Женен с три деца.

  Роден на 29 август 1959 г. в Средец.