Актуално за COVID-19

Проф. д-р Светослав Николов, д.м.н., ръководител

  Проф. д-р Светослав Николов, д.м.н., е ръководител на Клиниката по обща урология.

  Завършва "Медицина" в Медицинския университет в София през 1979 г. Има придобити специалности по урология и военна хирургия. 

  От 1982 г. работи в Клиниката по урология на ВМА, последователно като: клиничен ординатор, старши ординатор, началник отделение, началник клиника и началник Катедра „Урология и нефрология”. 

  Последователно придобива образователна и научна степен "кандидат на медицинските науки" (1992 г.) и научно звание "доцент" (1996 г.) и "професор" (2016 г.).

  Проф. д-р Светослав Николов, д.м.н. има научни интереси в областта на уролитиазата, екстракорпоралната литотрипсия, онкоурологията и реконструктивната хирургия. 

  Бил е редовен член на  Специализирания научен съвет по хирургия към Висшата атестационна комисия и Специализирания научен съвет по Военна медицина.  

  От 2008 г. е член на изпитни комисии за държавен изпит по урология.

  Членува в Българското дружество по ендоурология и ЕКЛ, Българския лекарски съюз, Българското научно дружество по военна медицина, Европейската асоциация по урология (EAU) и Българското урологично дружество. 

  Участва в редакционни съвети на медицински специализирани издания, автор и съавтор на над 185 публикации, съобщения и рационализации в наши и чужди списания.