Актуално за COVID-19

Септична хирургия

  В Отделението по ортопедия и травматология за лечение на септични състояния постъпват пациенти с гнойно-септични заболявания и усложнения след травми или операции на опорно-двигателния апарат – остеомиелити, септични артрити, инфектирани изкуствени стави, мекотъканни инфекции на крайниците.

  Отделението е уникално по рода си звено за България и е с богат, над 40-годишен опит в областта.

  В отделението работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

  Лекари:

  Медицински сестри:

  • м.с. Галина Въловска
  • м.с. Даниела Александрова
  • м.с. Красимира Колева

  Контакти: тел.: 02/ 92 25 331