Списък на кабинетите

  Специализираните кабинети са разположени на втория етаж в Поликлиниката на ВМА. Работното им време е:

  • От 7.30 до 16 часа - за военнослужещи, служители на МО, както и за пациенти с Направление №7 за прием в болница или болни на свободен прием 
  • От 11 до 15.30 часа - за пациенти с Направление №3
  Кабинет Телефон за връзка
  Ехографски кабинет № 204 02/ 92 25 459
  Велоергометричен кабинет № 205 02/ 92 25 192
  ЕКГ кабинет № 206 02/ 92 25 102
  Очен кабинет № 207 02/ 92 25 555
  Хирургичен кабинет № 209 02/ 92 25 538
  Хематологичен кабинет № 211 02/ 92 25 919
  Ендокринологичен кабинет № 212 02/ 92 26 069
  Травматологичен кабинет № 213 02/ 92 25 219
  УНГ кабинет № 215 02/ 92 25 157
  Ревматологичен кабинет № 217 02/ 92 26 228
  Алергологичен кабинет № 224 02/ 92 25 448
  ЛЧХ, пластична и неврохирургия № 225 02/ 92 25 143
  Професионални заболявания № 226 02/ 92 26 042
  Кожни и венерически болести № 227 02/ 92 25 455
  Нефрологичен кабинет № 230 02/ 92 25 346
  Гастроентерологичен кабинет № 233 02/ 92 25 164
  Кабинет по функционална диагностика на нервната система № 234 02/ 92 25 812
  Кардиологичен кабинет № 235 02/ 92 25 225
  Неврологичен кабинет № 236 02/ 92 25 247
  Психиатричен кабинет № 237 02/ 92 25 440
  Пулмологичен кабинет № 238 02/ 92 25 345
  АГ кабинет № 240 02/ 92 25 144
  АГ кабинет № 241 02/ 92 25 415
  Урологичен кабинет № 242 02/ 92 25 334